Výuka a praxe                                             
Výuka
Systém a fylogeneze strunatců
- cvičení ( ZOO/SFSSB, ZOO/SSP, ZOO/BIKZ)

- prezentace ke stažení na: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/lectures_strunatci.htm
- přehled taxonů a druhů ke zkoušce a zápočtu: http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/Strunatci_system.pdf

Terénní cvičení z ekologie obratlovců (ZOO/TCEO) (foto)

Kurz vybraných kapitol z mammaliologie (člen řešitelského týmu FRVŠ 2526/2012/G4)

Mammaliologická terénní exkurze (foto)

Vertebratologická terénní exkurze (foto, program)

Výukové materiály ke studiu biologie obratlovců (podpořeno z FRVŠ 1220/2013/G4) (zde)
 

Propagace katedry - spolupráce při organizaci Přírodovědného jarmarku, Noci vědců, Dnů otevřených dveří, Příměstského tábora PřF UP Olomouc, prezentace na základních a středních školách - fotogalerie.  Přednášky pro děti a studenty: Lesní netopýři, Plch a jeho lesní kamarádi, Plši a jejich výzkum. Omalovánky a kvízy: plší bludiště, plší křížovka, plší omalovánka, pracovní list - budky.


Řešené projekty

- FRVŠ 1220/2013/G4 (Inovace výuky praktických cvičení z biologie obratlovců - hlavní řešitelka)

- FRVŠ 2526/2012/G4 (Inovace výuky mammaliologie - člen řešitelského týmu)


Další praxe

  - Externí lektorství v ekocentru Sluňákov

                                                                                                                                                            ...zpět