RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.

Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 50
771 46 Olomouc
Česká republika

Tel: ++420–58 563 4204
Fax: ++420–585 634 002
e-mail: celechov@prfnw.upol.cz

 

Pedagogická činnost

·        Obecná zoologie (ZOO/OZP, ZOO/OBZSB)

·        Obecná zoologie a fyziologie živočichů (ZOO/OZFO)

·        Srovnávací morfologie a anatomie bezobratlých (ZOO/SMBZ)

·        Systém a biologie motýlů (ZOO/SBMOT)

·        Systematická entomologie (ZOO/STENT)

·        Obecná biologie a fyziologie živočichů (ZOO/OBFZB)

·        Zoologické cvičení v terénu (ZOO/CTP)

·        vedení bakalářských a diplomových prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)

 

                                Výukové texty:   DVOUKŘÍDLÍ - DIPTERA   (ZOO/STEN)
                                                     SYSTÉM A BIOLOGIE MOTÝLŮ, ZÁKLADY LEPIDOPTEROLOGIE
                                                     SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE A ANATOMIE BEZOBRATLÝCH - text
                                                     SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE A ANATOMIE BEZOBRATLÝCH - obrázky

                                                     SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE A ANATOMIE BEZOBRATLÝCH - celková anatomie

                                                     SROVNÁVACÍ MORFOLOGIE A ANATOMIE BEZOBRATLÝCH - praktická část (pitvy)
 

Specializace

Diptera: Bombyliidae, Tipulidae – faunistika, taxonomie, ekologie;

Lepidoptera (Geometridae)

 

 

Publikace

Čelechovský A. (1998): Motýli (Lepidoptera) na Prostějovsku: Vápenice a Státní lom. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 1: 117-124. Prostějov.

 

Kuras T., Beneš J., Čelechovský A., Vrabec V. & Konvička M. (2000): Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in North Moravia: review of present and past distribution, proposal for conservacion. Klapalekiana, 36: 93-112. Praha.

 

Beneš J., Konvička M., Kuras T., Čelechovský A. (2000): New records of Macrolepidoptera from the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49: 93-94. Opava 

 

Čelechovský A. (2000): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy - I. Hesperiidae, Papilionidae. The Distribution of Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in Central Moravia, Czech Republic - I. Hesperiidae, Papilionidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 3: 87-112. Prostějov.

 

Horčičko I., Čelechovský A. (2001): Kukléřka hvězdnicová - Cucullia asteris (Den. & Schiff., 1775) - vzácný motýl na střední Moravě. Ochrana přírody, 56 (7): 206. Praha.

 

Horčičko I., Čelechovský A. (2001): Význam dubů pro život členovců. Ochrana přírody, 56 (9): 268. Praha.

 

Čelechovský A. (2001): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy - II. běláskovití (Pieridae) a pestrobarvcovití (Riodinidae). Distribution             of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia - II. Pieridae and Riodinidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 69-91. Prostějov.

 

Horák V., Čelechovský A. (2001): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území přírodního parku Kladecko. Butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Kladecko Landscape Park. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 93-102. Prostějov.

 

Čelechovský A. (2001): Motýli (Macrolepidoptera) NPR Zástudánčí u Tovačova. Macrolepidoptera of the Zástudánčí Nature Reserve near Tovačov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 103-114. Prostějov.

 

Čelechovský A. (2002): Motýli (Macrolepidoptera) lomu Kotouč u Štramberka.

Macrolepidoptera of the Kotouč quarry near Štramberk. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 97-100. Opava 

 

Čelechovský A. (2002): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území

střední Moravy - III. modráskovití (Lycaenidae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia - III. Lycaenidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 5: 49-85. Prostějov.

 

 

Čelechovský A. (2003): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy - IV. babočkovití (Nymphalidae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia - IV. Nymphalidae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 6: 47–80. Prostějov.

 

Horčičko I. & Čelechovský A. (2003): Přírodní park Velký Kosíř. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 6: 111–114. Prostějov.

 

Čelechovský A. (2004): Reliktní výskyt píďalek Entephria infidaria (La Harpe, 1853) a Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) na území severní Moravy (Lepidoptera: Geometridae). Relict occurrence of the geometrid species Entephria infidaria (La Harpe, 1853) and Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) in Northern Moravia (Lepidoptera: Geometridae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 53: 179-181.

 

Čelechovský A. (2005): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy ve 20. století. Ochrana přírody, 60(1): 16-18. Praha.

 

Čelechovský A. (2005): Hřbetozubec jarní – Odontosia sieversii (Ménétriés, 1856) – na území České republiky (Lepidoptera: Notodontidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 75-81.

 

Čelechovský A. (2005): Pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) – klenot jižní Moravy. Živa, 2: 77-78.

 

Čelechovský A. (2006): Denní skupiny motýlů v PR Malý Kosíř (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae). Diurnal Groups of Butterflies in PR Malý Kosíř. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285-7, 62-69. Olomouc.

 

Horčičko I., Čelechovský A., Fiala J. (2006): Přírodní park jerezské údolí. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 9: 151-153. Prostějov.

 

Čelechovský A. (2006): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy - V. okáčovitívití (Satyridae). Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of Central Moravia - V. Satyridae. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 9: 113-137. Prostějov.

 

Horčičko I. & Čelechovský A. (2006): Výskyt vážek (Odonata) na území Černovírského slatiniště. The Occurence of Dragonflies (Odonata) in the Area of Černovír Moorlands. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285-7, 70-76. Olomouc.

 

Čelechovsky A. (2007): Diverzita dennich motylu - Lepidoptera, Rhopalocera v oblasti jizniho Altaje (Katon-Karagajskyj 
NP). - In: Sborn. z konference "Modern approaches to biodiversity protection in the context of steady development 
achievement of Republic Kazakhstan", 68-73 p. Ust-Kamenogorsk.

 

Čelechovský A. (2007): Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) – jeho biologie a rozšíření na střední Moravě (Lepidoptera: Lycaenidae). In: Laštůvka Z. Šifrová H. (eds.), II. Lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. AF MZLU v Brně, 25. ledna 2007, 29 p.

 

Čelechovský A. (2007): Faunistic records from Czech republic and Slovakia. Bombyliidae. Acta Zoologova Universitatis Comenianse, 47 (2): 254. Bratislava.

 

Čelechovský A. (2008): Modrásek rozchodníkový a jeho výskyt na střední Moravě. Živa, 3: 126-127. Praha.

 

Čelechovský A. (2009): Exoprosopa minos (Meigen, 1804) from the Czech Republic

(Diptera: Bombyliidae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58 (1): 53-54.

 

Čelechovský A. & Bosák J. (2009): Bombyliidae Latreile 1802. In Jedlička L., Kúdela M. &

Stloukalová V (eds): Chcecklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic

version. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009.

 

Čelechovský, A. 2009: Bombyliidae. Pp. 122. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protecte Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana. Zvolen. 340 pp.

 

Čelechovský A. (2009): Denní skupiny motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) na

území Přírodní památky Přehon u Chvalnova. Diurnal groups of Lepidoptera (Rhopalocera, Zygaenidae) in the territory of the Přehon Reserve near Chvalnov. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 10:1-8. Prostějov.

 

Laštůvka Z. et al. (2009): Fauvistické nálezy z České republiky. Lepidoptera.

Faunistic records from the Czech Republic. Lepidoptera. Klapalekiana, 45: 267-279. Praha.

 

Čelechovský A. (2010): Case study: Butterflies in lowland region and floodplain forests of

central Moravia. In: Machar I. (ed.): Biodiversity and Target Management of Floodplain  Forests in the Morava River Basin. Universita Palackého v Olomouci, 227 pp.

 

Čelechovský A. (2011): Anastoechus nitidulus (FABRICIUS, 1794) v České republice a na Slovensku (Diptera: Bombyliidae). Anastoechus nitidulus (FABRICIUS, 1794) in the Czech Republic and Slovakia (Diptera: Bombyliidae). Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 12-13:19-21. Prostějov.

Čelechovský A. (2011): First records of /Phthiria canescens /and /Phthiria minuta/ (Diptera: Bombyliidae) from Slovakia. První nálezy /Phthiria canescens /a /Phthiria minuta/ (Diptera: Bombyliidae) na Slovensku. Klapalekiana, 47: 17-18. Praha.

 

Čelechovský A. (2012): Výskyt Macrolepidopter na území CHKO Jeseníky v období 1995-2010. Occurrence of Macrolepidoptera in the Jeseníky Protected Landscape Area of Jeseníky in 1995-2010. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 14: 83-105. Prostějov.

 

Děrdová K. & Čelechovský A. (2012): Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území Přírodního parku Sovinecko. Distribution of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in the territory of the Sovinecko Nature Park. Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), 14: 107-121. Prostějov.

 

Čelechovský A. (2013): Nové faunistické nálezy z České republiky. Diptera: Bombyliidae. New faunistic records from the Czech Republic. Diptera: Bombyliidae. . Klapalekiana, 49: 188. Praha.