Výzkumné zaměření -  L. Bocák

Systematická entomologie, fylogeneze vybraných skupin brouků (Coleoptera).

Projekty jsou zaměřeny na následující okruhy:

a) Molekulární fylogeneze a klasifikace řádu Coleoptera (Insecta) se zaměřením na Polyphaga: analýza fylogenetických vztahů s využitím ribozomálních a mitochondriálních markerů, vznik biodiversity Coleoptera. Klasifikace a fylogeneze čeledí Lycidae, Drilidae a Omalisidae (Coleoptera: Elateroidea) s využitím molekulárních a morfologických dat.

 b) Evoluce neotenie v elateroidních čeledích, makroevoluce neotenních skupin, jejich vznik, důsledky modifikace ontogeneze pro speciaci, makroekologii a biogeografii.  

 c) Evoluce mimikry v čeledi Lycidae v oblasti Velkých Sund s využítím fylogenetického přístupu. Vznik aposematismu a evoluce aposematického signálu, dynamika tvorby mimetických komplexů, role aposematismu během speciačního procesu. 

 d) Biogeografie vybraných linií: vznik biodiversity v oblasti Jihovýchodní Asie, cesty šíření Australské fauny po kolizi Australské a Asijské pevninské desky, speciační rychlost v novém prostředí.