home - kontakt, aktuality členové katedry, doktorandi (kontakty) seznam vyučovaných předmětů informace o výzkumu probíhajícím na katedře seznam publikovaných prací za jednotlivé roky informace pro uchazeče o studium
Sekretářka katedry:

Beata Vyroubalová                         58563 4201             beata.vyroubalovaupol.cz 

Emeritní profesor:

Vítězslav Bičík                                   58563 4205             vitezslav.bicik upol.cz                                   www.zoologie.upol.cz/bicik.htm

Profesoři:

Ladislav Bocák                                58563 4906            ladislav.bocakupol.cz                          www.zoologie.upol.cz/ladislav/bocak.htm
Stanislav Bureš
  vedoucí katedry      58563 4200             buresprfnw.upol.cz
Tomáš Grim                                     58563 4208             tomas.grimupol.cz                                  www.zoologie.upol.cz/osoby/grim.htm

 Docenti:

Vladimír Remeš                               58563 4221             vladimir.remesupol.cz                           www.vladremes.eu
Karel Weidinger                              58563 4216             weidingprfnw.upol.cz                         www.zoologie.upol.cz/karel/weidinger.htm

 Odborní asistenti:

Jiří Bezdíček                                    58563 4223               jiri.bezdicekupol.cz.                           www.zoologie.upol.cz/Jiri/Bezdicek.htm
Ivana Fellnerová                            
 58563 4206              fellneriprfnw.upol.cz                        www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm
Ondřej Kapuš                                  58563 4205             
Robin  Kundrata                              58563 4210              robin.kundrata(at)upol.cz                       www.zoologie.upol.cz/robin/kundrata.htm
Milan Veselý
                                     58563 4213              veselymprfnw.upol.cz                           www.zoologie.upol.cz/milan/vesely.htm

Lektoři:

Alois Čelechovský                          58563 4204              celechovprfnw.upol.cz                           www.zoologie.upol.cz/celechovsk.htm
Vladimír Uvíra                                   58563 4211              uviravprfnw.upol.cz                        www.zoologie.upol.cz/osoby/Uvira/uvira.htm
Ivona Uvírová                                   58563 4212               uvirivprfnw.upol.cz                   www.zoologie.upol.cz/osoby/uvirova/uvirova.htm 

Vědečtí pracovníci:

Peter Adamík                                    58563 4226               adamikprfnw.upol.cz                             https://peteradamik.wordpress.com/
Ivana Cinková                                                                 ivanacinkovacentrum.cz                      www.zoologie.upol.cz/cinkova/ivana.htm
Miloš Krist                                         58563 4225               kristprfnw.upol.cz
Beata Matysioková                         58563 4215               betyneccentrum.cz                                                   http://betynec.webz.cz/
Václav Pavel                                     58563 4224               pavelprfnw.upol.cz                                www.zoologie.upol.cz/vaclav/pavel.htm
Jiří Reif                                        
607 225 735               jirireifnatur.cuni.cz      http://www.natur.cuni.cz/faculty/zivotni-prostredi/lide/
Eva Remešová                                                                evakolarseznam.cz                           www.zoologie.upol.cz/Kolarova/Eva.htm
Petr Voříšek

Ostatní zaměstnanci:

Vlastislav Bič - web                           58563 4202                 bic@prfnw.upol.cz
Renata Bílková                                 58563 4203
Tomáš Koutný                                  58563 4215
Julie Spurná                                      58563 4214                 spurnajprfnw.upol.cz

Doktorandi - prezenční forma studia

Vincent Beyrand
Lenka Harmáčková      
                                                harmlenseznam.cz                                  http://harmackova.wz.cz/index.htm
Michal Kysučan                                                             
kysuc3seznam.cz                  www.zoologie.upol.cz/Kysucan/Michal.htm
Michal Mášek
                              585634229                     michal.masekseznam.cz
Michal Motyka
Markéta Nyklová-Ondrová                                        
ondrova.marketaseznam.cz        www.zoologie.upol.cz/marketa/ondrova.htm
Kateřina Ondrušová                                                      ondrusova.katkaseznam.cz      www.zoologie.upol.cz/Ondrusova/Katerina.htm
Jana Růžičková                                                             jr.tracey[at]seznam.cz                                  http://biotopia.shy.cz/science.html
Dennis Voeten
Jakub Vrána                                                                 
 kuba.vranaemail.cz                                      http://jakub-vrana.webnode.cz

Doktorandi - kombinovaná forma studia:


Web: V. Bič          bic@prfnw.upol.cz