Mammaliologie

                                                                                             ( ZOO/SAVCI )

                                                                                                                                                                                          

 

-  Zde je ke stažení Slovníček odborných termínů z vertebratologie od doc. Opatrného.

-  Terénní exkurze v rámci praktických cvičení z mamalogie 2012.

-   Prohlédněte si fotografie z mammaliologické terénní exkurze z 12. - 14. 10. 2012

-  Prohlédněte si fotografie z praktických cvičení z mamalogie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento předmět byl podpořen grantem FRVŠ G4/2526/2012

                                                                                                                                                               graphics © B.I.C. & Monika Kukalová