Jsem postgraduální studentka na Katedře zoologie

                   Přírodovědecké fakulty UP. Zabývám se vlivem

                   klimatických změn na fenologii ptáků, mým

                   modelovým druhem je čáp bílý (Ciconia ciconia).

 

                                                                                          

                   Kontakt:
                   e-mail: ondrova.marketa@seznam.cz
                   telefon: +420737958401
                   skype: marketa ondrova

                   Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
                   Přírodovědecká fakulta UP
                   17. listopadu 50
                   CZ-771 46 Olomouc
                   Česká republika