RNDr. Vladimír Uvíra , Dr.  (* 25. 7. 1956 v Přerově)

Katedra zoologie a antropologie a Ornitologická laboratoř
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
17. listopadu 50
771 46 Olomouc
Česká republika

Tel: ++420–58 563 4211
Fax: ++420–585 634 002

e-mail: uvirav@prfnw.upol.cz

skype: vladimir.uvira

www.hydrobiologie.upol.cz

Výuka

·        Hydrobiologie (ZOO/HBLSB)

·        Biologie vodních živočichů (přednáška, cvičení) (ZOO/BVZSB)

·        Úvod do mořské biologie (ZOO/MOREB)

·        Struktura a funkce vodních ekosystémů (ZOO/SFVE) (přednáška, cvičení - exkurze)

·        Ichtyologie a základy rybářství (ZOO/ICHTR)

·        Cvičení ze systému a fylogeneze bezobratlých (ZOO/SFBSB, ZOO/SBP)

·        Cvičení ze systematické zoologie (ZOO/SZOO) (pro MBB a OTŽP)

·        Hydrobiologická exkurze (ZOO/HEXSB)

·        Terénní cvičení z hydrobiologie (ZOO/HYTER)

·        Terénní cvičení z mořské biologie (ZOO/MOREX)

·        Terénní cvičení ze zoologie 1. (ZOO/EXSB1)

·        Odborná exkurze ze zoologie (ZOO/EXSB2)

·        vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací (ZOO/BAKP, ZOO/DSBE)

 

Výzkum

ekologie tekoucích vod, funkce říčních sedimentů, úloha makrofyt ve vodních ekosystémech, biologie invazivních druhů, životní strategie vodních bezobratlých, potápěčské metody v hydrobiologickém výzkumu, vážky (Odonata)

 

Přehled (spolu)řešených projektů:

 

 

 

Publikace