studentské práce       projekty         výuka           vzdělání a praxe            publikace              fotogalerie
    
     
    Nabídka Bc Mgr prací
       
           Pevnost poznání
   
   Kreativní fyziologie
    
     Od fyziologie k
         medicíně
        
     

                 Srdce srdcí
         

      
     Atraktivní biologie

 

RNDr. Ivana Fellnerová, PhD.
Odborný asistent

 Katedra zoologie PřF UP
 17. listopadu 50, 77146 Olomouc

  ivana.fellnerova@gmail.com
tel: 585634206,  585634201 (sekretariát)

Odborné zaměření
• Výuka a projekty v oblastech fyziologie člověka a živočichů, imunologie, patofyziologie člověka a buněčné biologie
• Popularizace biologie: projekty Srdce srdcí, Pevnost poznání, Dětská univerzita, Univerzita 3. věku, Cena děkana za rok 1015 za pedagogickou činnost
  
 

 

 

 


Připravovaná sada skript: