Webové stránky projektu      

 

  Informace o projektu, soubor .doc

 
h Harmonogram pracovních schůzek.xls

hPrezenční listina pro práci s cílovou skupinou (pilotní výukový cyklus).  Fyziologie živočichů a člověka.xls

hPrezenční listina pro práci s cílovou skupinou (pilotní výukový cyklus). Fyziologie imunitního systému, sekce

      humánní fyziologie.xls

hPrezenční listina pro práci s cílovou skupinou (pilotní výukový cyklus).xls

hPrezenční listina pro práci s cílovou skupinou (pilotní výukový cyklus, čb.verze).xls