Bakalářská práce:
„ Molekulární podstata neurodegenerativních chorob“
Student: JANDOVÁ Karolína
Studijní kombinace: MBB
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Prof. MUDr Pavel Kalvach, CSc, FEAN
Termín zadání: 2015/10
Termín obhajoby: 2017/8
Hodnocení: C

Bakalářská práce:
„ Moderní léčebné metody diabetu I. typu“
Student: FILIPIOVÁ Kristýna
Studijní kombinace: učitelství Bi-Z
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: MUDr. Kateřina Loyková
Termín zadání: 2014/10
Termín obhajoby: 2017/8
Hodnocení: B

Bakalářská práce:
„ Analýza vybraných spirometrických dat studentů PřF UPOL“
Student: SVOJANOVSKÝ Jakub
Studijní kombinace: učitelství Bi-M
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Termín zadání: 2014/10
Termín obhajoby: 2017/8
Hodnocení: C

Diplomová práce:
„ Vliv alkoholu na vývoj glykemické křivky u onemocnění diabetes mellitus“
Student: Bc. HRUBÝ Petr
Studijní kombinace: učitelství Bi-Z
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: MUDr. Jaroslav Bělehrádek
Termín zadání: 2015/10
Termín obhajoby: 2017/8
Hodnocení: A

Diplomová práce:
„ Kardiovaskulární soustava - zážitková hodina biologie“
Student: Bc. HÝŽOVÁ Veronika
Studijní kombinace: učitelství Bi-GEO
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.
Termín zadání: 2014/10
Termín obhajoby: 2017/6
Hodnocení: C

Diplomová práce:
„ Analýza vybraných fyziologických dat studentů PřF UPOL“
Student: ŠVÁČKOVÁ Lenka
Studijní kombinace: učitelství Bi-Ch
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Termín zadání: 2014/10
Termín obhajoby: 2017/2
Hodnocení: C

Bakalářská práce:
„Digitální spirometrie-metodický manuál a následné softwarové zpracování výsledků“
Student:
KARDOŠOVÁ Lucie
Studijní kombinace: učitelství Bi-M
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Termín zadání: 2013/10
Termín obhajoby: 2017/6
Hodnocení: C

Diplomová práce:
„Měření a analýza digitálních spirometrických dat u vybraných experimentálních skupin“
Student:
ZDRÁHAL Jan
Studijní kombinace: učitelství Bi-Z
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Termín zadání: 2013/10
Termín obhajoby: 2017/2
Hodnocení: A

Diplomová práce:
"Optický aparát komorového oka-demonstrace vybraných funkcí pomocí fyziologických simulátorů".
Student:
JAKUBA Lukáš
Studijní kombinace: učitelství Bi-Z
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.
Termín zadání: 2013/10
Termín obhajoby: 2016/6
Hodnocení: B

Bakalářská práce:
„T lymfocyty – funkční populace a jejich význam v imunitním systému člověka“
Student
: LUKÁŠOVÁ Barbora
Studijní kombinace: Systematická biologie a ekologie
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Prof. MUDr. M. Petřek, CSc.
Termín zadání: 2013/6
Termín obhajoby: 2014/5
Hodnocení: A

Bakalářská práce:
„Vypracování didaktického manuálu pro stanovení celkového cholesterolu v krvi člověka“
Student
: ZEMANOVÁ Eliška
Studijní kombinace: učitelství Bi-Ch
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: …
Termín zadání: 2011
Termín obhajoby:
Hodnocení: práce nedokončena

Bakalářská práce:
„Analogy vitamínu D a jejich imunomodulační vliv“
Student:
TVARŮŽKOVÁ Jana
Studijní kombinace: Molekulární a buněčná biologie
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: RNDr. Aleš Vrána, Teva, Opava
Termín zadání: 2012
Termín obhajoby: 2013/8
Hodnocení: výborně (A)
Disertační práce:
„Statická a dynamická vizualizace ve výuce fyziologie“
Student:
Mgr. HLAVÁČEK Lukáš
Studijní kombinace: učitelství Bi-Ch
Vedoucí disertační práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent disertační práce: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. PdF MU v Brně
Termín zadání: 2008
Termín obhajoby: 2013/2
Hodnocení: výborně
Diplomová práce:
„Metabolismus: Univerzální animovaný výukový program“
Student:
Bc. KOLOUCHOVÁ Klára
Studijní kombinace: učitelství Bi-Ch
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Termín zadání: 2009
Termín obhajoby: 2011/5
Hodnocení: výborně
Bakalářská práce:
„Metody měření koncentrace CO v krvi člověka“ – forma literární rešerše
Student:
ŘEZÁČOVÁ Sandra
Studijní kombinace: učitelství Bi-Geo
Termín zadání: 2010
Termín obhajoby: práce nedokončena
 

Diplomová práce:
"Trávicí soustava: multimediální výukový program"

Student:
Petra Orálková
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2009

Diplomová práce:
"CNS- mozek : multimediální výukový program"

Student:
Michaela Pecková
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2009

Diplomová práce:
"CNS- mícha: multimediální výukový program"

Student:
Lukáš Hlaváček
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2008

Diplomová práce:
"Obecná neurofyziologie: multimediální výukový program"

Student:
Hana Karabcová,
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007

Diplomová práce:
"Obecná endokrinologie: multimediální výukový program"

Student:
Blanka Kunertová,
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007
Diplomová práce:
"Oběhová soustava: multimediální výukový program"

Student:
Daniela Stonová
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007

 

Diplomová práce:
"Žlázy s vnitřní sekrecí: multimediální výukový program"

Student:
Jana Vychodilová
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-M
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007
Diplomová práce:
"Svalová soustava: multimediální výukový program"

Student:
Jana Šubová
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-M
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007

 

Diplomová práce:
"Autonomní nervový systém: multimediální výukový program"

Student:
Tereza Blešová
Studijní kombinace:
Učitelství Bi-Z-O
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Rok obhajoby:
2007