PROJEKT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 - spoluřešitel
Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

NAVRHOVATEL  projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: září 2017- srpen 2020

 

PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 – spoluřešitel, garant biologie na PřF UPOL

Didaktika - Člověk a příroda A

NAVRHOVATEL  projektu: Západočeská univerzita v Plzni

PARTNERSKÁ INSTITUCE: PřF UP OL, JČU, PřF a PdF UHK, UJEP, ZČU

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: březen 2017- únor 2020

 

PROJEKT CZ.1.07./2.2.00/15.0252 – hlavní řešitel

Kreativní přístup ve výuce fyziologie – integrované (motivační) vzdělávací moduly

NAVRHOVATEL  projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

PARTNERSKÁ INSTITUCE: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

SPONZOR projektu: Evropský sociální fond v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 11 666 194,- Kč

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: březen 2011- únor 2014

 

PROJEKT OP VK , oblast podpory 2.3 – garant partnera

Od fyziologie k medicíně-integrace vědy, výzkumu, vzdělání a praxe

Doporučeno k financování: duben 2009

NAVRHOVATEL  projektu: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

PARTNERSKÁ INSTITUCE: Univerzita Palackého v Olomouci

SPONZOR projektu: Evropský sociální fond v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: 2009-2012

 

SRDCE SRDCÍ  www.srdcesrdci.upol.cz – hlavní řešitel

Populárně vzdělávací projekt

SPOLUORGANIZÁTOŘI projektu: UP Olomouc, Střední zdravotnická škola Olomouc, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Gymnázium Čapkovského, Slovanské gymnázium Olomouc, nadace Pro srdce Hané, statutární město Olomouc

SPONZOŘI projektu: TAMDA, ELOTA-MZ, Sport Nutrition Vávra, MERCK, Duck Beat

PŘÍPRAVA projektu: září 2008 – červen 2009

REALIZACE projektu: 25. červen 2009

 

PROJEKT: 2345/2009/F4/d – hlavní řešitel

Atraktivní fyziologie – efektivní cesta teoretické i praktické výuky formou počítačové grafiky

SPONZOR projektu: Fond rozvoje vysokých škol, UP Olomouc; dotace – 152 tis. Kč

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: leden 2009 – prosinec 2009

 

PROJEKT: 2080/2009/A/a – spoluřešitel

Zřízení nových výukových prostor Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

SPONZOR projektu: Fond rozvoje vysokých škol, UP Olomouc; dotace – 2 250 tis. Kč

ŘEŠITEL projektu: PřF UP Olomouc (prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.)

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: leden 2009 – prosinec 2009

 

PROJEKT: NPV II 2E08018 – spoluřešitel

Inovativní medializace zapojení žen do vědy a výzkumu jako faktor posílení znalostí společnosti a rovných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů

ŘEŠITEL projektu: PřF UP Olomouc (doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.)

SPONZOR projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: 2008 – prosinec 2009

 

PROJEKT: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270 – hlavní řešitel

Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie http://atraktivnibiologie.upol.cz/

SPONZOR projektu: Evropský sociální fond v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; dotace – 5,6 mil Kč

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: červenec 2006 – červen 2008

 

PROJEKT: 3185/2006/F4/d – hlavní řešitel

Tvorba animovaných výukových programů pro fyziologii živočichů za aktivní spoluúčasti studentů pedagogického zaměření

SPONZOR projektu: Fond rozvoje vysokých škol, UP Olomouc; dotace – 160 tis. Kč

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: leden 2006 – prosinec 2006

 

PROJEKT: 2E06028 (MedVěd) – spoluřešitel

Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv studia exaktních oborů http://www.projektmedved.eu/

Univerzita dětského věku http://www.projektmedved.eu/UDV/

ŘEŠITEL projektu: PřF UP Olomouc (Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.)

SPONZOR projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR;

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: 2006 – prosinec 2008

 

PROJEKT: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0146 – spoluřešitel

Tvorba multimediálních výukových materiálů pro gymnázia s přihlédnutím k potřebám bilingvní výuky

SPONZOR projektu: Evropský sociální fond v ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; dotace 2,2 mil Kč

ŘEŠITEL projektu: Gymnázium Olomouc-Hejčín  

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: duben 2006 – červen 2008

 

PROJEKT: 1466/2005/F3/d – spoluřešitel

„ Multimediální zpracování praktické výuky veterinární a farmaceutické fyziologie“

ŘEŠITEL projektu: FVL VFU Brno (MVDr. Zdenka Holešovská, CSc.)

SPONZOR projektu: Fond rozvoje vysokých škol

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: leden 2005 – prosinec 2005

 

PROJEKT: “Osmotická rezistence erytrocytů v průběhu ontogenetického vývoje skotu“

Hlavní řešitel projektu

SPONZOR projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; dotace 80 tis.

DÉLKA TRVÁNÍ projektu: leden 1996 – prosinec 1996