PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. (roz. Ryšavá)

 

 

Pedagogické publikace:

·        Fellnerová I., Hlaváček L., Čelechovský A. (2014): Obecná fyziologie I – chemické a buněčné základy. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-4019-9)

·        Fellnerová I., Bezdíček J. (2014): Praktická cvičení z fyziologie člověka a živočichů. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-3994-5)

·        Lungová V., Hlaváček L., Fellnerová I. (2014): Anatomie kosterní soustavy – praktická cvičení. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-4013-2)

·        Číhalík Č., Marek D., Petřková J., Skála T., Richter D., Fellnerová I. (2011): Kardiologie 3. tisíciletí. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2937-3)

·        Novotný D., Adam T., Adamová K., Roubalová L., Fellnerová I. (2011): Prenatální a perinatální diagnostika. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2913-7)

·        Lapčíková A., Divoký V., Horváthová M., Fellnerová I. (2011): Laboratorní hematologie. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2876-5)

·        Fellnerová I., Cvek B., Fellner M. (2011): Mezinárodní možnosti II. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2770-6)

·        Vrána A., Fellnerová I., Vránová J. (2011): Imunologie a imunomodulačni terapie. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2748-5)

·        Brázdil M., Fellnerová I. (2011): Urgentní medicína – záchrana lidského života, resuscitace. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2725-6)

·        Koledová Z., Divoký V., Horváthová M., Fellnerová I. (2011): Kmenové buňky-využití ve výzkumu a klinické praxi. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-2690-7)   

·        Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2010): Srovnávací fyziologie živočichů. Skripta. 2. upravené vydání. Masarykova univerzita Brno (ISBN 978-80-210-3379-5)

·        Fellnerová I, Winter V. (2010): PowerPoint v pohybu – aplikace ve fyziologii. Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno (ISBN 978-80-7305-101-3)

·        Fellnerová I, Sovová E. (2010) Project heart of the hearts – creative physiological model. Physiol. Res. Vol 59, p 18

·        Doubek J, Matalová E, Fellnerová I. (2010) From physiology to medicine – integration of science, research, specific education and praktice. Physiol. Res. Vol 59, p 17

·        Fellnerová I, Hlaváček L. (2010) Innovated tutorial methods for demonstration of physiological processes. Physiol. Res. Vol 59, p 18

·        Fellnerová I.; Sovová E. (2009): Srdce srdcí-inovativní forma vzdělávání v biologii. Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. II. Olomoucké dny antropologie a biologie, recenzovaný sborník. P 9-12, Olomouc (ISBN 978-80-244-2454-5).

·        Fellnerová I. (2009): Heart of the hearts. Folia Mendeliana 44-45, Brno, p 68 (ISSN 0085-0748)

·        Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2008): Srovnávací fyziologie živočichů. Skripta. 214 s.  Masarykova univerzita Brno (ISBN 978-80-210-3379-5)

h   Holešovská Z, Matalová E, Dubská L, Fellnerová I, Míšek I, Doubek J (2008): Physiology - interactive approach for international education. Physiol Res  57: 15p

·        Matalová E, Holešovská Z, Dubská L, Fellnerová I, Míšek I, Doubek J 2008: Interactive physiology for practical training. UVPS Brno, p. 20 + DVD,
      ISBN: 978-80-7305042-9

·        Fellnerová I, Hlaváček l, Kincl L. (2008): Obecná biologie a genetika - multimediální CD-ROM s výukovými programy. Vydavatelství Univerzity Palackého
     v Olomouci (ISBN 978-80-244-1959-6)

·        Fellnerová I, Stonová D, Kincl L. (2008): Biologie živočichů a člověka - multimediální CD-ROM s výukovými programy. Vydavatelství Univerzity
      Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-1958-9)

·        Kincl L. & Fellnerová I. (2008): Ekologie a ochrana životního prostředí - multimediální CD-ROM s výukovými programy. Vydavatelství Univerzity
      Palackého v Olomouci (ISBN 978-80-244-1961-9)

·        Kincl L. & Fellnerová I. (2008): Biologie rostlin a hub - multimediální CD-ROM s výukovými programy. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
      (ISBN 978-80-244-1960-2)

·        Fellnerová I, Kincl L, Stonová D. (2008): Jak na PowerPoint. Vydavatelství UP, Olomouc (ISBN 978-80-244-1919-0)

·        Fellnerová I. (2007): Multimedia presentations in high school biology classes. Folia Mendeliana 40-41, Brno, p 137-139

·        Matalová E, Holešovská Z, Dubská L, Fellnerová I,  Míšek I, Doubek J. (2007): Physiology I Protocols to practical courses / winter term. UVPS Brno (ISBN 978-80-7305-016-0)

·        Matalová E, Holešovská Z, Kotrbáček V, Fellnerová I, Kovářů F, Míšek I, Doubek J. (2007): Physiology II – practical courses, summer term. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. Skripta – CD hypertextová verze.

·        Matalová E, Holešovská Z, Dubská L, Fellnerová I, Kovářů F, Míšek I, Doubek J. (2007): Physiology I – practical courses, winter term. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. Skripta – CD hypertextová verze.

·        Matalová E, Holešovská Z, Fellnerová I., Kovářů F, Doubek J (2006): Fyziologie člověka - Praktická cvičení pro studenty Farmaceutické fakulty VFU Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (ISBN 80-7204-485-0)

·        Matalová E, Holešovská Z, Kovářů F, Fellnerová I. (2005): Praktická cvičení z fyziologie FaF VFU Brno. Skripta – CD hypertextová verze.

·        Holešovská Z, Matalová E, Kovářů F, Fellnerová I, Malá S. (2005): Praktická cvičení z fyziologie FVL a FVHE VFU Brno – letní semestr. Skripta – CD hypertextová verze.

·        Holešovská Z, Matalová E, Kovářů F, Fellnerová I, Malá S. (2005): Praktická cvičení z fyziologie FVL a FVHE VFU Brno – zimní semestr. Skripta – CD hypertextová verze.

·        Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R., Šimek, V., Fellnerová, I. (2004): Srovnávací fyziologie živočichů. Skripta. 214 s.  Brno 2004

 

 

Vědecké publikace:

·        Bergman M.A, Cummings L.A, Alaniz R.C., Mayeda L., Fellnerova I., Cookson B.T.: (2005) CD4+ T Cell Responses Generated During Murine Salmonella enterica Serovar Typhimurium Infection Are Directed Towards Multiple Epitopes Within the Natural Antigen FliC. Infection and Immunity 73:7226-7235

·        Cummings, L. A., Rassoulian-Barrett, S. L., Wilkerson, W. D., Fellnerová, I., Cookson, B. T. (2005): FliC-specific CD4+ T cell response are restricted by bacterial regulation of antigen expression. Journal of Immunology 174: 7929-38.

·        Bičík, V., Láska, P., Ryšavá, I., Fellner, M. (1988): Yellow and green sticky trap attractiveness for glasshouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Homoptera, Aleyrodidae). Acta UPO, Fac.rer.nat. 93, Biologica XXVIII , 121-129.

 

Konference a sympózia:

 

·        Bezdíček, J., Stádník, L., Makarevich, A., Kubovičová, E., Louda, F., Doležalová, M., Holásek, R., Hegedüšová, Z., Fellnerová, I. The response to the superovulation in cows with different inbreeding level; The 2nd International Scientific Conference “ANIMAL BIOTECHNOLOGY”; 11.12.2014; Abstract in Slovak J. Anim. Sci., 4, 47, 2014, s. 205-206.

·        Hlaváček, L., Fellnerová, I. Simulace biologických dějů pomocí animací aneb co všechno dokáže PowerPoint (Alternativní metody výuky, Brno, 2011)

·        Hlaváček, L., Fellnerová, I. Výukové animace v biologii (Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, 2011)

·        Hlaváček, L.; Fellnerová, I. (2010): Dynamická vizualizace v moderní výuce fyziologie živočichů. Zoologické dny 2010. 17. a 18. února 2010. Brno.

·        Fellnerová I. (2010): Genetická variabilita v imunitním systému. Mendel Forum 19. a 20. říjen 2010, Olomouc VFU Brno, ISBN 978-80-7305-117-4

·        Fellnerová I. (2010): Zapojte se do projektu v regionu Olomouc v roce 2011. Mendel Forum 19. a 20. říjen 2010, Olomouc VFU Brno, ISBN 978-80-7305-117-4

·        Fellnerová A, Fellnerová I. (2010): Kreativní fyziologické modely baví a vzdělávají. Mendel Forum 19. a 20. říjen 2010, Olomouc VFU Brno, ISBN 978-80-7305-117-4

·        Fellnerová, I.; Hlaváček, L. (2010) Inovativní výukové metody při výkladu fyziologických procesů. In Sborník konference Fyziologické dny 2010. Praha: Univerzita Karlova, 2010.

·        Doubek J, Matalová E, Fellnerová I. (2010) From physiology to medicine – integration of science, research, specific education and praktice. In Sborník konference Fyziologické dny 2010. Praha: Univerzita Karlova, 2010.

·        Fellnerová, I.; Fellner, M.; Sovová, E. (2010) Projekt Srdce srdcí – kreativní fyziologický model. In Sborník konference Fyziologické dny 2010. Praha: Univerzita Karlova, 2010.

·        Fellnerová I.; Sovová E. (2009): Největší hodina biologie – inovativní medializace přírodních věd. Vědeckovýzkumná kariéra v přírodních vědách: porovnání šancí mužů a žen. 3. prosinec 2009, Olomouc.

·        Fellnerová I. (2009): Srdce srdcí-inovativní forma vzdělávání v biologii. II. Olomoucké dny antropologie a biologie. 25. a 26. listopadu 2009, Olomouc.

·        Fellnerová I. (2009): Srdce srdcí. Mendel Forum. 20. a 21. říjen 2009, Brno.

·        Hlaváček L, Fellnerová I. (2008): Využití multimediálních prvků v diplomové práci zaměřené na didaktiku nervového systému. Pedagogický software. 4. a 5. června 2008, České Budějovice.

·        E. Matalová, Z. Holešovská, L. Dubská, I. Fellnerová, I. Míšek, J. Doubek (2008): Interaktivní protokoly pro výuku fyziologie na mezinárodní úrovni. Pedagogický software. 4. a 5. června 2008, České Budějovice.

·        Fellnerová I, Hlaváček L, Stonová D, Kincl L. (2008): Atraktivní biologie-efektivní cesta výuky formou multimediálních prezentací. Pedagogický software. 4. a 5. června 2008, České Budějovice.

·        Lungová V, Talašová  J, Fellnerová I. (2008): Nové možnosti hodnocení výuky pomocí multimediálních PPT prezentací. Pedagogický software. 4. a 5. června 2008, České Budějovice.

·        Fellnerová, I., Stonová, D., Lungová, V. Kincl, L. (2007): Animovaná biologie: Nová forma spolupráce mezi učitelem a studentem. I Olomoucké dny antropologie a biologie. Září 2007, Olomouc.

·        Marečková K, Matalová E, Míšková M, Fellnerová, I (2007): Animované seznámení s komunikací buněk imunitního systému. V. konference imunologických laborantů. Červen 2007, Brno

·        Fellnerová I (2007) Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie. Projekty ESF na UP v Olomouci 50-53, UP Olomouc (ISBN 978-80-244-1679-3)

·        Fellnerová I, Kincl L, Matalová E, Fellner M, Rolčík J (2006): Uplatnění multimediálních programů ve výuce biologie. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží 36-38, UP Olomouc (ISBN 80-244-1524-0)

·        Fellnerová I, Kincl L, Matalová E (2006): Multimedializace výuky biologických disciplín na středních a vysokých školách. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží 51, UP Olomouc (ISBN 80-244-1524-0)

·        Holešovská Z, Matalová E, Fellnerová I, Malá S, Kovářů F 2006: Multimediální přístup ve výuce praktické fyziologie. Pedagogický software 470-472, Scientific Pedagogical Publishing (ISBN 80-8545-56-4)

·        Fellnerová I, Rolčík J, Matalová E, Stonová D, Fellner M. 2006: Animované multimediální programy ve výuce biologických disciplín. Pedagogický software 72-74, Scientific Pedagogical Publishing (ISBN 80-8545-56-4)

·        Matalová, E., Fellnerová, I., Zedníčková, P., Kovářů, F.(2004): Apoptosis in non-specific immune defense against Salmonella cells. 5th Interdisciplinary konference: Mechanisms of cell death and desease: Advances in therapeutic intervention and drug development. October 2004, Cascais, Portugal

·        Cummings, L. A., Wilkerson, W.D., Rassoulian-Barrett, S., Fellnerová, I., Cookson, B.T.(2003): Mechanisms of Salmonella pathodenesis: Regulation of antigen expression by bacteria during growth in vivo limits antigen-specific CD4+ T Cell responses to specific anatomical locations in the host. ASM 2003, Washington D.C., University of Washington, Seattle, WA

·        Cummings, L. A., Rassoulian-Barrett, S., Fellnerová, I., Cookson, B.T. (2002): Antigens Recognized by T Cell in response to Salmonella infection: Diversity and regulation. ASM 2002, Salt Lake City, University of Washington, Seattle, WA

·        Fellner, M., Fellnerová, I., Havránek, P. (1990),: Izolace a kultivace protoplastů z listů česneku Allium sativum a A. longicuspis. Sborník z celostátní konference „Manipulace in vitro u vyšších rostlin“, Olomouc 13. – 16. listopadu 1990, Ústav experimentální botaniky ČSAV p. 90.

·        Binarová, P., Fellnerová, I., Nedělník, J., Kostůrková, G. (1990): Resistence ke kultivačním filtrátům Fusarium spp. v protoplastových kulturách vojtěšky. Sborník z celostátní konference „Manipulace in vitro u vyšších rostlin“, Olomouc 13. – 16. listopadu 1990, Ústav experimentální botaniky ČSAV, p. 135.

·        Fellnerová, I., Binarová, P.: Srovnání vhodnosti celulázy Onozuka R-10 a celulázy P-25 na izolaci a kultivaci protoplastů vojtěšky (Medicago sativa L.). Sborník z celostátní konference „Manipulace in vitro u vyšších rostlin“, Olomouc 13. – 16. listopadu 1990, Ústav experimentální botaniky ČSAV (1990), p. 92.

 

Populárně naučné publikace a články:

 

·        Fellnerová I. (2009) Chřipka aktuálně aneb A/H1N1 život člověka většinou neohrožuje. Žurnál UP. Vol 19/11

·        Matalová E, Fellnerová I., Doubek J. (2008): Nobelovy ceny 21. století. Vydavatelství UP, Olomouc (ISBN 978-80-244-1948-0)

·        Kincl L, Fellnerová I. : Rostliny základ zdravé výživy (materiál projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270), Olomouc 2007