Jednotlivé výukové materiály jsou postupně aktualizovány a dodávány do knihovny UP OL.