CURRICULUM VITAE:

 

RNDr. Ivana FELLNEROVÁ, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ornitologická laboratoř

17. listopadu 50, 771 46 Olomouc

                                                                                                                

Vzdělání:

 

2007                Ph.D. Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno

                        Obor: Veterinární morfologie a fyziologie

Téma: Mechanisms of Cellular Immune response to Salmonella Infection in Mice. Školitel: prof. MVDr. František Kovářů, CSc. (VFU Brno), prof. Brad Cookson, Ph.D. (UofW, Seattle)

 

1988                RNDr. - Univerzita Palackého Olomouc, obor biologie

 

1981-1987      Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Systematická biologie a ekologie

            Téma diplomové práce: “Vizuální atraktanty hmyzu – aplikace v zemědělské praxi”,Školitelé: Prof. Vítězslav Bičík, Dr. František Kupka.

 

1981-1982      Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor Přibližné a numerické metody

 

1977-1981            Gymnázium Olomouc-Hejčín

        

Praxe:

 

2003 - dosud   Přírodovědecká fakulta UP , Katedra zoologie, odborný asistent, garant

                         předmětů Fyziologie živočichů, Obecná zoologie a fyziologie, Patofyziologie

                         člověka a Imunologie; lektor Univerzity 3. Věku

                        ( http://www.zoologie.upol.cz/osoby/fellnerova.htm )

 

2003 - dosud   Lékařská fakulta UP,  Ústav biologie, výuka předmětu Biologie pro studijní programy Všeobecné lékařství , Zubní lékařství a General medicine (Engl.); lektor Univerzity 3. věku

 

2012 – dosud  Pevnost poznání - interaktivním přírodovědné muzeu v Olomouci. Autor biologických exponátů  a vedoucí sekce „Rozum v hrsti“ (projekt CZ.1.05/3.2.00/09.0171,  http://www.pevnostpoznani.cz/ )

 

2011 – 2014   odborný manažer projektu „Kreativní přístupy ve výuce fyziologie- integrované vzdělávací moduly“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0252

                        http://kreativnifyziologie.upol.cz/ )

 

2009 – 2012   odborný manažer projektu „Od fyziologie k medicíně-integrace vědy, výzkumu odborného vzdělávání a praxe“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0219

                         http://cit.vfu.cz/fyziolmed/ )

 

2008 - 2009    autor a hl. organizátor projektu „Srdce srdcí“ se zapojením studentů olomouckých ZŠ, SŠ a UPOL (http://www.srdcesrdci.upol.cz/ )

 

2007 - 2008    vedení školícího kurzu „Atraktivní biologie“ pořádaného v rámci projektu ESF CZ.04.I.03/3.2.15.2/0270,  PřF UP Olomouc

 

2000 - 2003    University of Washington – Medical Center, Department of Laboratory Medicine and Microbiology, Seattle, USA, vědecký asistent

            Téma: Mechanismus buněčné imunity, Salmonella-specifické T lymfocyty, antigenní diverzita (assoc. Professor Brad Cookson)

 

1999 - 2000     Canada Agriculture Research Center, vědecký asistent

            Téma: parazitismus u včelích larev (Dr. Wayne Goerzen, research director SASPA)

 

1998-2000       University of Saskatchewan, Department of Biology, vědecký asistent

                        Téma: vliv koncentrace CO2 na líhnutí včel (prof. Gerry Rank)

            Absolvované přednášky: angličtina, fyziologie živočichů (Prof. Tracy Marchant)

 

1991-1997      Katedra zoologie a antropologie PřF UP Olomouc, odborný asistent 

                        Specializace: fyziologie živočichů a člověka

 

1987-1990       Ústav experimentální botaniky AV ČR, vědecký asistent

Téma: protoplastové a meristematické tkáňové kultury rodů Allium Medicago

 

 

Krátkodobé praxe a kurzy:

 

2004                VFU Brno: Kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání

 

2000-2003      University of Washington ,Seattle, USA

            Absolvované přednášky: angličtina, imunologie, fyziologie savců, srovnávací a

            obecná fyziologie

            Certifikované kurzy: bezpečnost práce s radioaktivními materiály, kurz práce s

            laboratorními zvířaty

 

1999                ICLAS/FELASA kurz práce s laboratorními zvířaty: “Research, Animals & Welfare”, říjen 1999, Jurmala, Latvia.

 

1994-1995      Hematologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, laboratoř prof. K. Indráka.

                        Téma: Tkáňové kultury hematopoetických kmenových buněk

 

1985-1987       Studentská praxe na Katedře Biofyziky PřF UP Olomouc

Téma: “Studium reakce hmyzu na různé typy elektromagnetického záření

Školitelé: Prof. Vítězslav Bičík, Dr. František Kupka

 

1983-1984       Studentská praxe na Ústavu Biologie Lékařské fakulty UP v Olomouci

            Téma: “Charakteristika extracelulárních proteolytických enzymů dermatofyt Trichophyton mentagrophytes”. Školitel: Dr. Jiří Kunert

 

 


 

Pedagogická činnost:

 

Výuka na  Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

·        Fyziologie živočichů a člověka (ZOO/FZZSB) pro obory Systematická biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Biochemie a  Experimentální biologie

·        Fyziologie a etologie živočichů (ZOO/FZZBC) pro dvouoborové  učitelské kombinace Bi-M, Bi-Ch, Bi-Tv, Bi-G-O, Bi-Geo,

·        Imunologie (ZOO/IMUNL) – volitelný předmět pro všechny studenty UP

·        Patofyziologie člověka (ZOO/PAFYZ) – volitelný předmět pro všechny studenty UP

·        Základy patologické fyziologie (LRR/ZPFYZ) – povinný předmět pro studenty oboru Experimentální biologie 

·        Obecná zoologie a fyziologie živočichů (ZOO/OZFO) – povinný předmět pro obor Ochrana a tvorba životního prostředí

·        Obecná biologie a fyziologie živočichů (ZOO/OBFZB) pro obor Biofyzika a chemická fyzika

 

Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací na UP:

Rok 2015: obhájena  1 Bc. práce, vedení 4 DP. a 6 Bc. prací

Rok 2014: obhájeny  2 Bc. práce, vedení 4 DP. a 5 Bc. prací

Rok 2013: obhájena 1 Bc. a 1 Ph.D. práce, vedení 2 DP. a 3 Bc. prací

Rok 2012: vedení 3 bakalářských; vedení 1 Ph.D. studenta

Rok 2011: obhájení 1 diplomové práce; vedení 2 bakalářských prací a  2 Ph.D. studentů

Rok 2010: vedení 2 bakalářských a 1 diplomové práce; vedení 2 Ph.D. studentů

Rok 2009: 2 obhájené diplomové práce a vedení 1 Ph.D. studenta

Rok 2008: 1 obhájená diplomová práce; vedení 2 diplomových prací a 1 Ph.D. studenta

Rok 2007: 6 obhájených diplomových prací

Rok 1997: 1 obhájená diplomová práce

Rok 1996: 2 obhájené diplomové práce

Rok 1995: 3 obhájené diplomové práce

 

Členství v komisi pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky v programu Biologie na PřF UPOL.

 

2015 – Cena děkana „Nejlepší pedagog PřF za rok 2015“

 

Výuka  na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

·        Biologie BIO/VCB11 – Všeobecné lékařství

·        Biology  BIO/VAB11 – General Medicine-English Programme

·        Biologie a genetika BIO/ZUB 11 – Zubní lékařství

·        Klinická biologie a molekulární medicína BIO/VCB 41 – Všeobecné lékařství

Univerzita 3. věku: přednášky na téma Buňka, Buněčné membrány, Membránový transport, Specifická a nespecifická imunita, Základy imunogenetiky