Grim T. 2017: Host defences against brood parasite nestlings: theoretical expectations and empirical evidence. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer, New York. p. 603–620.

Grim T. & Rutila J. 2017: Cuckoo–host coevolutionary interactions across all breeding stages: unusual ecological setting of a cavity-nesting host. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer, New York. p. 351–367.

Mikulica O. et al. 2017: Der Kuckuck: Gauner der Superlative.Franckh-Kosmos, Stuttgart (Germany)

Mikulica O. et al. 2017: Le fabuleux destin du coucou gris: Vie et mœurs du plus étrange des oiseaux. Delachaux et Niestlé, Lonay (Switzerland)

Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen K. & Stokke B. G. 2016: The cuckoo: the uninvited guest. Wild Nature Press, Plymouth (UK).

Mikulica O. et al. 2016: Koekoek: Beeld van een onverwachte gast. KNNV Publishing, Zeist (Netherlands).

Grim T. & Stokke B. G. 2016: In the light of introduction: importance of introduced populations for the study of brood parasite-host coevolution. In: Weis J. S. & Sol D. (eds.): Biological Invasions and Animal Behaviour. Cambridge University Press, Cambridge (UK). pp. 133–157.

Trnka A. & Grim T.
(eds.) 2014: Ornitologická príručka. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 300 s.

Grim T. 2014a: Čo je ornitológia? In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 12–25.

Grim T. 2014b: Správanie vtákov In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 102–115.

Grim T. 2014c: Systematické členenie vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 29–41.

Grim T. & Doležal R. 2014: Práca ornitológa v teréne. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 174–217.

Grim T. & Trnka A. 2014: Základy vedeckého výskumu v ornitológii. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 116–173.

Krištín A., Trnka A. & Grim T. 2014: Vtáky a spoločnosť. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 232–245.

Trnka A. & Grim T. 2014a: Biológia a ekológia vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 56–101.

Trnka A. & Grim T. 2014b: Úvod. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 8–11.

Bocák, L. (2007) Artematopidae, Cerophytidae, Plastoceridae, Drilidae, Omalisidae, Phengodidae, Omethidae. Pp. 81, 209-211, 224-225, 234. – In Loebl, I. &Smetana, A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4, Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
 
 Bocáková, M., Bocák, L. (2007) Lycidae. Pp. 211-224. – In Loebl, I. & Smetana, A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4, Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
 
 Kohler, G., Veselý, M., Greenbaum, E. (2005) The Amphibians and Reptiles of El Salvador. Krieger Publishing Company.
 
 Holinka, J., Bičík, V. (2003): Cvičení z fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 99 s.
 
 Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R., Šimek, V. (2003): Srovnávací fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta MU Brno, 166  s.
 
 Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (2002): Biologie (1 850 testových otázek a odpovědí). Druhé přepracované vydání. Nakladatelství Rubico Olomouc, 281 s.
 
 Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L. (2000): Jezevec lesní, jeho biologie a význam v ekosystému. Venátor, Praha, 192 s.
 
 Bureš, S. & Machar, I. (1999): Litovelské Pomoraví. Invence Litomyšl.
 
 Fraňková, S., Bičík, V. (1999): Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 295 s.
 
 Bičík, V. (1992): Základy hematologie a imunohematologie. Učební texty vysokých škol, Univerzita Palackého.
 
 Bičík, V., Fraňková, S. (1985): Úvod do srovnávací psychologie. Učební texty vysokých škol, UP Olomouc, 171 s.