home - kontakt, aktuality členové katedry, doktorandi (kontakty) seznam vyučovaných předmětů informace o probíhajícím výzkumu seznam publikovaných prací za jednotlivé roky informace pro uchazeče o studium články od roku 2006 do roku 2010 články od roku 2002 do roku 2005 články od roku 1998 do roku 2001 články před rokem 1997 včetně knižní publikace
Grim T. 2017: Host defences against brood parasite nestlings: theoretical expectations and empirical evidence. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer, New York. p. 603–620.

Grim T. & Rutila J. 2017: Cuckoo–host coevolutionary interactions across all breeding stages: unusual ecological setting of a cavity-nesting host. In: Soler M. (ed.): Avian brood parasitism: behaviour, ecology, evolution and coevolution. Springer, New York. p. 351–367.

Mikulica O. et al. 2017: Der Kuckuck: Gauner der Superlative.Franckh-Kosmos, Stuttgart (Germany)

Mikulica O. et al. 2017: Le fabuleux destin du coucou gris: Vie et mœurs du plus étrange des oiseaux. Delachaux et Niestlé, Lonay (Switzerland)

Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen K. & Stokke B. G. 2016: The cuckoo: the uninvited guest. Wild Nature Press, Plymouth (UK).

Mikulica O. et al. 2016: Koekoek: Beeld van een onverwachte gast. KNNV Publishing, Zeist (Netherlands).

Grim T. & Stokke B. G. 2016: In the light of introduction: importance of introduced populations for the study of brood parasite-host coevolution. In: Weis J. S. & Sol D. (eds.): Biological Invasions and Animal Behaviour. Cambridge University Press, Cambridge (UK). pp. 133–157.

Trnka A. & Grim T.
(eds.) 2014: Ornitologická príručka. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava, 300 s.

Grim T. 2014a: Čo je ornitológia? In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 12–25.

Grim T. 2014b: Správanie vtákov In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 102–115.

Grim T. 2014c: Systematické členenie vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 29–41.

Grim T. & Doležal R. 2014: Práca ornitológa v teréne. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 174–217.

Grim T. & Trnka A. 2014: Základy vedeckého výskumu v ornitológii. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 116–173.

Krištín A., Trnka A. & Grim T. 2014: Vtáky a spoločnosť. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 232–245.

Trnka A. & Grim T. 2014a: Biológia a ekológia vtákov. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 56–101.

Trnka A. & Grim T. 2014b: Úvod. In: Trnka A. & Grim T. (eds.): s. 8–11.

Bocák, L. (2007) Artematopidae, Cerophytidae, Plastoceridae, Drilidae, Omalisidae, Phengodidae, Omethidae. Pp. 81, 209-211, 224-225, 234. – In Loebl, I. &Smetana, A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4, Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
 
 Bocáková, M., Bocák, L. (2007) Lycidae. Pp. 211-224. – In Loebl, I. & Smetana, A. (eds) Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4, Stenstrup: Apollo Books, 935 pp.
 
 Kohler, G., Veselý, M., Greenbaum, E. (2005) The Amphibians and Reptiles of El Salvador. Krieger Publishing Company.
 
 Holinka, J., Bičík, V. (2003): Cvičení z fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 99 s.
 
 Vácha, M., Bičík, V., Petrásek, R., Šimek, V. (2003): Srovnávací fyziologie živočichů. Přírodovědecká fakulta MU Brno, 166  s.
 
 Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (2002): Biologie (1 850 testových otázek a odpovědí). Druhé přepracované vydání. Nakladatelství Rubico Olomouc, 281 s.
 
 Matyáštík, T., Bičík, V., Řehák, L. (2000): Jezevec lesní, jeho biologie a význam v ekosystému. Venátor, Praha, 192 s.
 
 Bureš, S. & Machar, I. (1999): Litovelské Pomoraví. Invence Litomyšl.
 
 Fraňková, S., Bičík, V. (1999): Srovnávací psychologie a základy etologie. Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 295 s.
 
 Bičík, V. (1992): Základy hematologie a imunohematologie. Učební texty vysokých škol, Univerzita Palackého.
 
 Bičík, V., Fraňková, S. (1985): Úvod do srovnávací psychologie. Učební texty vysokých škol, UP Olomouc, 171 s.