» METODICKÉ NÁVODY K EXKURZÍM          
                                                                                               
HYDROBIOLOGIE
                                                                                                                        ENTOMOLOGIE
                                                                                                                       
ORNITOLOGIE
                                                                                                                       
MAMMALIOLOGIE
 


    » ATLASY ŽIVOČICHŮ
                                                                                              
01- NIŽŠÍ BEZOBRATLÍ
                                                                                                                      
02- ČLENOVCI - 01 CHELICERATA
                                                                                                                       02- ČLENOVCI - 02 MYRIAPODA
                                                                                                                       02- ČLENOVCI - 03 CRUSTACEA
                                                                                                                      
02- ČLENOVCI - 04 PALAEOPTERA
                                                                                                                       02- ČLENOVCI - 05 POLYNEOPTERA
                                                                                                                       02 - ČLENOVCI - 06 PARANEOPTERA
                                                                                                                        02 - ČLENOVCI - 07 HOLOMETABOLA  I
                                                                                                                        02 - ČLENOVCI - 08 HOLOMETABOLA II
                                                                                                                      
03- RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI
                                                                                                                      
04- PTÁCI
                                                                                                                       05- SAVCI


      » PREZENTACE STUDENTŮ
                                                                                               
2012- LOKALITY
                                                                                                                       
2012- SKUPINA  A
                                                                                                                       
2012- SKUPINA  B


        » AUDIO & VIDEO

                                                         Kuna skalní.AVI           Netopýr rezavý.AVI
                                                                       Srna - den. AVI                Srna - noc.AVI
                                                                         Strnad obecný.mp3          Lejsek malý.mp3
                                                                       


         » ZAJÍMAVÉ ODKAZY              www.biolib.cz    (fotografie živočichů)
                                                                           http://www.rozhlas.cz/hlas     (hlasy obratlovců a vybraných bezobratlých)
                                                                           www.ceson.org   (nahrávky z batdetektorů pod odkazem Echolokace)



                                                                                             Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu FRVŠ G4/1772/2012